PETR KUTEK

rytec, řezbář, grafik, básník a člověk, který se těší z krásy kolem nás

CESTA VODY

Voda mění naše životy nejen tím,
že je divoká a nespoutaná,
ale i tím,
že je tichá a konejšivá.
To nás musí uchvátit,

neboť právě to potřebujeme.

Narozen 18. 6. 1951 v Plzni, v současné době žije a tvoří v Mrtníku.V minulosti připravil společně se svou ženou Milenou, která se věnuje malbě a kresbě, několik výstav v Plzni a okolí. Zúčastnil se také mnoha společných výstav doma i v zahraničí, a to v rámci Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti, tvůrčí skupiny P 89 a Spolku přátel a sběratelů

Ex libris.


Citát Petra Kutka, rytce, řezbáře, grafika a v neposlední řadě básníka, se výmluvně a poeticky vztahuje ke stěžejnímu námětu jeho výstavy, která bude k vidění v žihobecké galerii Netopýr od 2. července tohoto roku. Petr Kutek, umělec se širokým záběrem, především však člověk, který se těší z krásy kolem nás, se narodil v Plzni a svému regionu zůstal věrný. Žije zde, pracuje a tvoří. Po dvacet let pečoval jako konzervátor uměleckých děl o sbírky Západočeské galerie v Plzni a v minulosti připravil se svou ženou Milenou, která se věnuje malbě a kresbě, několik výstav v krajském městě i jeho okolí. m se zúčastnil mnoha společných výstav doma a v zahraničí, nejčastěji v rámci Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti, tvůrčí skupiny P 89 a Spolku přátel a sběratelů Ex libris. Tvorba Petra Kutka je vskutku košatá a rozmanitá: umí pracovat s kovem i dřevem, blízké jsou mu grafické techniky mědirytiny a linorytu, a navíc se u něj tvarné umění často snoubí s uměním slovesným. V galerii Netopýr budou vystaveny jeho závěsné dřevěné plastiky z monumentálního cyklu Cesta vody, třeba Zlatonosná řeka a Ponorný vodopád. Návštěvníci zde najdou soubor razítek pro Noc kostelů v Plzeňské diecézi. Budou tu ke shlédnuté grafické listy, jež jsou poctou těm, kteří jak to vyjadřuje sám umělec to uměli a umí s houslemi, jen namátkou jmenujme hudebníky Bendu, Ševčíka a Hudečka. K vidění budou půvabná Ex libris, tvořená nejčastěji technikou mědirytiny a linorytu. Náročnost grafické tvorby na imaginaci a esnost pak alespoň částečně ukáží vystavené rozkresby a výsledné tisky, eba ty s Blahoslaveným Hroznatou a Plzeňskou Madonou. A jak je to s vodou, divokou a nespoutanou, ale i tichou a konejšivou, zmíněnou umělcem v úvodu? Kde jinde by výtvarné svědectví o jejích podobách a proměnách mohlo nalézt příhodnější místo než v galerii na řekami a jezery bohaté Šumavě!


PhDr. Lenka Froulíková


CESTA VODY PETR KUTEK, skulptury a grafiky

Galerie Netopýr, 342 01 Žihobce 15 Výstava potrvá od 2. července do 30. října 2022. Vernisáž se bude konat v sobotu 2. července 2022 v 15 hodin.

Zahájení Žihobeckého kulturního léta je již tradičně provázeno vernisáží nové výstavy ve Finském kulturním centru Stella Polaris. Letos zde své obrazy, které jsou inspirovány životem ve Finsku, ale také českými kulturními dějinami, představuje finský architekt a malíř Yki Hirsimökki, jenž vernisáž poctí svou osobní přítomností.

PODVĚDOMĺ POD VODOU Yki Hirsimökki, obrazy Finské kulturní centrum Stella Polaris, 342 01 Žihobce 152 Výstava potrvá od 2. července do 10. června 2023. Vernisáž se bude konat v sobotu 2. července 2022 v 16 hodin.